Saç
Ekimi

 • Safir FUE Saç Ekimi
 • DHI Saç Ekimi
 • Smooth FUE
 • Kadınlara Saç Ekimi
 • Sakal Ekimi
 • Kaş Ekimi

Saç Analizi İçin Başvurun

   Saç Ekimi

  Az sayıda saç dökülmesi saç sağlığınız için normal bir süreçtir ancak dökülme oranının arttığı durumlarda uzman bir doktora başvurmak gerekir. Saç dökülmesi sorunu, erkeklerde genelde genetik ve çeşitli hastalıklar sebebi ile kadınlarda ise daha çok hormonal sebepler ve bazı hastalıklara bağlı olarak gerçekleşebilir. Saç dökülmesi, sebebi ne olursa olsun insanların dış görünümünün değişmesine, zamanla kendisini iyi hissetmemesine ve sosyal yaşamdan soyutlanmaya kadar psikolojik sorunlara sebep olabilir. Bu gibi durumlarda saçınızın eski doğal görünümüne kavuşması için saç ekimi kalıcı ve etkili bir çözüm yoludur.

  Saç ekimi, hem erkeklerin hem de kadınların sağlıklı ve gür saçlara kavuşmasını ve eski yoğunluğunu geri kazanmasını sağlar.  

  Saç ekimi işlemi  etkili ve rahat bir çözüm sunar ve uzun bir iyileşme  süresi gerektirmez. Baş, kaş, sakal, favori bölgesindeki dökülmüş olan kıl köklerini geri kazandırmak ve canlandırmak için tercih edilir.

  Hairpol’de saç ekimi işlemleri en modern yöntemlere göre yapılır. Saç ekiminde günümüzde uygulanan en gelişmiş ve etkili olan yöntemler FUE Saç Ekimi (Follicular Unit Extraction) ve DHI yöntemleridir.  Ekilen saçlar doğal bir görünüme sahiptir ve operasyon izlerine rastlanmaz.

  FUE Yöntemiyle Saç Ekimi

  Saç ekimi teknikleri ve teknolojileri 30 yılı aşkın süredir gelişmektedir.  Günümüzde en gelişmiş saç ekim yöntemi FUE yöntemidir. İlk olarak 2000’li yılların başında geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu yöntem dünyadaki çoğu klinikte en çok tercih edilen en son tekniktir.

  Saç ekiminde FUE yöntemini kullanmanın başlıca avantajları şunlardır; minimal invazivdir, görünür iz bırakmaz ve iyileşme hızlıdır. 

  Doktorlarımız, uygun gördüğü yöntemin içeriğine göre kullanılacak teknikleri uygulayarak tüm operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. FUE Saç Ekiminin temel prensipleri tüm yöntemlerde temelde aynı olsa da kullanılan medikal cihazların farklılık göstermesi nedeniyle farklı isimler almaktadır.
  FUE yönteminde kullanılan teknikler aşağıdaki gibidir:

  • Klasik FUE (Mikro Motorlar Aracılığıyla)

  Dünya çapındaki kliniklerde saç ekimi operasyonlarında genellikle kullanılan temel bir tekniktir.

  Klasik FUE yönteminde saç greftleri tek tek donör bölgeden (öncelikle ense bölgesinden) alınarak saçsız bölgede açılan kanallara ekimi yapılır. Bu süreç lokal anestezi ortamında gerçekleştirilen mikro cerrahi bir işlemdir. Doğal saç uzaması ve yoğunluğu büyük ölçüde bu aşamaya bağlı olduğundan, kanal açma işlemi operasyon başarısı için çok önemlidir. Klasik FUE yönteminde saç derisine kesi veya dikiş izi oluşmaz.

  • Safir FUE (Safir Uçlarla Yapılan FUE)

  Safir FUE saç ekiminde tek seansta çok sayıda saç kökü ekimi yapılmaktadır. Safir FUE yönteminin en bilinen özelliği ekim için daha küçük mikro kanallar açmak için metal kanal açma ekipmanları yerine safir kanal açma ekipmanları kullanılmasıdır. Özel safir uçlu kalemlerin kullanılması saç derisinde kabuk oluşumunu en aza indirmeyi ve iyileşme sürecini hızlandırmayı sağlar.

  • DHI Yöntemi (Choi İmplantları İle Yapılan FUE)

  Choi kalemi olarak bilinen özel implanter kalem kullanımı sayesinde saç greftleri, kesi oluşturmadan direkt olarak alıcı bölgeye ekilir. Choi kalemi yapısı itibariyle çok ince, keskin, silindirik şekildedir. Bu özel kalem sayesinde her bir saç kökü tek tek yerleştirilerek kanal açmadan saç ekimi yapılacak alana yerleştirilir. Bu işlemin en önemli noktası daha sık ekim yapabilmeyi sağlamasıdır.

  DHI genellikle mükemmel bir saç çizgisi oluşturmak, mevcut saçlar arasına da ekim yaparak saç sıklığını arttırmak veya küçük kel bölgeleri düzeltmek için kullanılır.

  İmplanter kalem kullanılırken alıcı bölgenin tıraş edilmesi gerekmediğinden DHI yöntemi ile tıraşsız saç ekimi yapılabilmektedir.

  Ağrısız Saç Ekimi

  Saç ekimi işlemlerine başlamadan önce hastalarımıza lokal anestezi yapılmaktadır. Saç ekimi operasyonları lokal anestezi altında yapıldığı için işlemin kendisi rahatsızlık vermez. Ancak endişe düzeyi yüksek, heyecanlı, kendisini rahat hissetmeyen hastalarımız için hafif sedasyon ile saç ekimi yapılabilir. (Smooth Fue Saç Ekimi Yöntemi) Hafif sedasyon bir anestezi yöntemi olup ağrının hissedilmemesini sağlar ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle saç ekimi sırasında hastalar kendini rahat, hatta keyifli hissedeceklerdir. Yatıştırıcının dozu operasyon boyunca anestezi uzmanı tarafından belirlenir. 

  Anestezi ve Sedasyon: Fark Nedir?

  Lokal anestezi operasyon öncesi vücudun belirli bir bölgesinin hassasiyetini en aza indiren ve ağrının bu bölgede hissedilmemesini sağlayan uygulamadır.

  Sedasyon ise hastanın psiko-duygusal stresini, korku ve paniği gidermeye yardımcı olur. Bu durumda hasta bilinçlidir, her şeyi görür ve anlar ancak acı hissetmez; bu nedenle uygulanan hafif sedasyon ile hasta rahat bir saç ekimi deneyimler.

  Anestezi ve sedasyon tamamen güvenli yöntemlerdir. Anestezi işlemlerinin her biri anestezi uzmanı gözetiminde gerçekleştirilir. Saç ekimi uzun bir işlemdir ve bu nedenle lokal anestezi ve sedasyon altında gerçekleşmesi hastanın ağrısız, sorunsuz, rahat bir operasyon geçirmesine yardımcı olur. 

  Saç Ekimi Süreci

  Saç ekimi prosedürü operasyon öncesi, operasyon ve operasyon sonrası dönemi kapsamaktadır.

  Operasyon Öncesi:

  Saç ekimi işlemi öncesinde hastanın genel sağlık durumu ve saç ekimine uygunluğu doktor tarafından değerlendirilir. Operasyona uygun olan kişiler operasyon için randevu oluşturulur. Operasyondan bir hafta önce hastalar operasyona nasıl hazırlanacakları ve operasyon öncesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.

  Operasyon:

  Saç Ekimi Operasyonunun 4 Aşaması Vardır:

  Donör bölgeden saç köklerinin mikro motor ile çıkarılması

  Donör bölgeden saç greftlerinin toplanması

  Saç ekimi için saç köklerinin  hazırlanması

  Ekilecek alanda mikro kanalların oluşturulması

  Açılan mikro kanallara saç köklerinin ekilmesi

  Donör Saç Köklerinin Alınması ve Hazırlanması:

  Saç ekimi süreci, tüm operasyonun başarısında önemli rol oynayan her hasta için uygulanabilir bir saç ekimi planlaması oluşturulması ile başlar.  Operasyonun ilk  aşamasında  donör bölgeden yeterli sayıda greft toplanır. Silindirik yapıdaki iğnelerle çıkarılan saç kökleri tek tek toplanır ve en az tahribat sağlanır.

  Saç köklerinin uygun yöne doğru çıkarılması uzmanlık gerektirir ve donör alandan toplanan saç köklerinin tahrip edilmeden kullanılmasını sağlar. Bu aşamanın başarısı, mevcut olan donör kapasitesinin kayıpsız olarak kullanılmasını sağlar. Hem mevcut ekimin başarısı, hem de gelecek olası saç kayıpları düşünülerek donör alanın korunması için bu işlem titizlikle ve deneyimli bir uzman tarafından gerçekleştirilir.
  Donör bölgeden alınan greftler özel solüsyonla dolu bir kaba yerleştirir. Bu solüsyon, saç köklerini doğal biyolojik özelliklerine dokunmadan dış ortamdan korur.  

  Alıcı Alanın Hazırlanması ve Greft Ekimi:

  Saç ekiminin bu aşamasında önceden hazırlanan greftler saç ekimi yapılacak bölgeye transfer edilir. Öncelikle uzman, saç köklerinin ekileceği bölgede mikro kanallar açar. Bu kanalların açılmasında metal ya da safir uçlu özel aletler tercih edilir.

  Ekilecek saçların doğal bir görünümde uzaması için kanalların düzgün bir şekilde açılması, saç köklerinin kişinin doğal saçının yönüne ve açısına uygun olarak ekilmesi önemlidir. Bu aşama operasyon sonucunu doğrudan etkiler ve bu nedenle uzmanlık ve  iyi bir deneyim gerektirir.

  Tüm aşamaların sonunda ekim yapılan alan artık saç dökülmesine uğramayacak ve ekilen saçlar 12-18 ay arasındaki bir sürede doğal olarak uzayacaktır.

  Peki saç ekimi ile ilgili başka neler bilmeliyiz?

  • Saç ekimi operasyonu genellikle 20-65 yaş arası hastalara uygulanır.
  • Ortalama olarak operasyona hazırlık, saç ekiminin kendisi ve iyileşme 3 gün gibi kısa bir süre alır.
  • Operasyon süresi ekilen saç köklerinin hacmine göre değişmekle birlikte ortalama 6-8 saat sürer.
  • Saç ekimi ameliyatı, tıp doktoru gözetiminde ve saç ekimi uzmanlarından oluşan bir tıbbi ekip tarafından yapılır.
  • Saç ekimi operasyon odaları steril bir ortam gerektirir ve operasyon sadece TC. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş polikliniklerde, tıp merkezlerinde veya hastanelerde yapılabilir.
  • İşlemin kesin sonucu operasyon tarihinden 8 -12 ay sonra değerlendirilir.

   Saç Ekimi Süreci

   Prosedürün Ana Aşamaları

   Operasyon Öncesi

   Saç ekimine karar verilmesinden itibaren operasyona başlamadan önce her hasta bir hazırlık aşamasından geçer. Bu aşama, bir danışmanlık hizmeti ve ön hazırlık sürecinden oluşur.

   Danışma

   Saç ekimi operasyonuna hazırlık, Hairpol Kliniğinde yapılacak bir konsültasyonla başlar. Muayene sırasında doktor, hastanın sağlığının durumunu ve  gerekli tüm sağlık tarama testlerini inceler. Konsültasyon sırasında doktor hastanın saç dökülme evresini, ense donör bölgesinin durumunu ve ekilecek greft sayısını belirler.  Doktor, elde edilen tüm verilere dayanarak kişiye uygun  saç ekimi yöntemi belirler. Ayrıca saç ekimine hazırlık olarak doktor, ameliyattan önce belirlenen zaman dilimi içinde hastanın uyması gereken tavsiyelerde bulunur.

   Tanı konulduktan ve ekilecek greft sayısı belirlendikten sonra yeni bir saç çizgisi oluşturmaya başlanır.

   Ayrıca ilk konsültasyonda hastaya saç ekimi maliyetinin bir ön tahmini verilir. Saç ekiminin maliyeti seçilen tekniğe ve ek işlemlere (gerekirse) bağlı olarak hesaplanır.

   Hairpol Saç Kliniğinde saç dökülmesi tedavisi görmek isteyen ve yurt dışında yaşayan kişiler için uzaktan online konsültasyon hizmeti verilir. Online konsültasyon gönderilen fotoğrafların değerlendirilmesi ya da video görüşme şeklinde gerçekleştirilir. Online Konsültasyon için kişi saç dökülmesi olan bölgelerin ve ense bölgesi dahil olmak üzere saçlarının farklı açılardan güncel fotoğraflarını göndermelidir, böylece doktor kişiye uygun olan operasyon planı ya da saç tedavisini belirleyebilir.  Online konsültasyon başvuran kişi için bir ön bilgilendirme niteliği taşır. Tamamen doğru bir analiz ve kesin teşhis klinikte yapılacak yüz yüze muayenede  gerçekleştirilir.

   Hazırlık

   Doktor operasyon için tarihi belirledikten sonra hazırlık aşamasına geçilir. Klinikteki operasyon programı birkaç ay önceden hazırlanır. Saç ekimi operasyonundan önce belirli yiyecek ve ilaçların sınırlandırılması veya hariç tutulması önerilir. Ayrıca hasta, varsa deri hastalıklarının varlığı konusunda doktora bilgi vermelidir. 

   Hasta operasyondan yaklaşık bir hafta önce sigara ve alkol almaktan kaçınmalıdır. Doktor, operasyonun seyrini olumsuz etkileyebilecek ilaçları almayı (ilgili doktor bilgilendirmesi dahilinde) bırakmanızı tavsiye edebilir. 

   Nakilden birkaç gün önce, aktif fiziksel egzersizler yapmayı ertelemeniz, daha fazla dinlenmeniz ve uyumanız önerilir.

   Operasyon günü hastanın saçlarını yıkaması ve duş alması belirtilir. Hastalar operasyon günü her zamanki gibi kahvaltı yapabilirler. Operasyona başlamadan 2 saat önce sıvı ve gıda alımı durdurulmalıdır. Kıyafet seçimi, operasyon sonrasında baştaki bandajın kafa derisindeki sürtünmeyi ve rahatsızlığı en aza indirecek şekilde başın üzerinden çıkarılmayacak şekilde olmalıdır. T-shirt, kazak, elbise gibi baş bölgesinden çıkarılan giysiler yerine daha çok gömlek veya önden fermuarlı eşofman gibi baş bölgesini tahribata sokmayacak giysiler tercih edilmelidir. Giysinin kendisi rahat olmalıdır.

   Operasyon

   Operasyon günü ilk olarak klinikte kan testleri yapılır. Operasyon başlangıcında saç ekimi bölgesinin sterilizasyon işlemi ve lokal anestezi işlemi yapılır. Hasta tercihine göre sedasyon uygulaması anestezi öncesinde yapılır. Operasyon iki temel aşamada gerçekleşir:

   Greft Ekstraksiyonu

   Başın arkasındaki saçlar erkek tipi kellikte dökülmez. Bu nedenle ense bölgesinde bulunan saç kökleri ekim için ana malzeme yani donör haline gelirler. Donör bölgeden saç telleri değil, foliküler üniteler halinde bulunan saç kökleri toplanır.

   Bu saç kökleri saç derisinin 3-4 mm derinliğinde bulunurlar.

   Köklerin alınma tekniği, operasyon yöntemi ile belirlenir. FUE yöntemi ile tek tek foliküler üniteler kesi ve dikiş olmadan çıkarılır.  Bu yöntemin daha nazik ve daha rahat olduğu bilinmektedir. FUE yöntemi veya alt tipleri kullanılarak yapılan saç ekimi sonrasında operasyon izleri kalmaz ve iyileşme süreci hızlıdır. Donör materyali genellikle hastanın ense  bölgesinden çıkarılır. Bu alan yeterli gelmiyor ise sakal ya da göğüs bölgesinden alınan saç kökleri de ek donor olarak kullanılır.

    

   Daha sonra çıkarılan greftler, tekli, ikili ve üçlü saç kökleri olarak mikro cımbız kullanılarak sıralanır ve ekimin bir sonraki aşaması için hazırlanır. 

    

   Saç Ekimi

   Operasyonun bu aşaması saç naklinin gerçekleştirilme anıdır. Bu süreçte toplanan saç kökleri saçsız alana yerleştirilir. Saç kökleri, önceden oluşturulmuş kanallara cerrahi mikro cımbız kullanılarak implante edilir. Bu kanallar önceden özel bir alet olan mikro ekipmanlarla oluşturulur. Bu aletle doktor, mevcut saçlar arasında, doğal saçların çıktığı aynı açıda bir kanal açar. Saç ekiminde en doğal sonuca ulaşmada bu en önemli adımdır. Kanal sayısı greft sayısına bağlıdır. Açılan kanallara toplanan greftler mikro cımbız kullanılarak manuel olarak ekilir. Choi aletinin kullanıldığı yöntemde ise saç ekimi ön mikro delikler olmadan tek dokunuşla gerçekleştirilir.

   Operasyonun asıl görevi, kaybedilen saç miktarını matematiksel hassasiyetle yeniden oluşturmak değil, doğal görünümlü ve yeterli hacimde saç oluşturmaktır. Eğer donör bölgenin kaynağı izin veriyorsa birkaç kez saç ekimi operasyonu yapılabilir.

   Genellikle tüm saç ekimi işlemi zaman olarak ekilen alanın büyüklüğüne bağlı olarak 4-8 saat sürer. Kellik bölgesi geniş ise  hastanın en az bir yıl ara ile 2-3 operasyona ihtiyacı olabilir.

   Hasta tüm operasyon boyunca bilinçlidir.  Uzun süren operasyonlarda hastanın dinlenebilmesi için kısa molalar verilebilir.

   Operasyondan Sonra

   Modern saç ekimi yöntemleri rahattır ve bu nedenle uzun süreli iyileşme periyodu gerektirmez. Ancak operasyon sonrası dikkat etmemiz ve uygulamamız gereken kurallar vardır.

   Postoperatif Dönem

   Operasyon sonrasında saç ekimi yapılan bölge açık bırakılır. Donör bölge ise gazlı bez ve bandaj ile kapatılır.

   Saç çizgisinin altındaki bölüme yüz bölgesinde şişlik oluşmasını engellemek için özel bir bant takılır.

   Operasyon sonrasında profilaktik amaçlı antibiyotik, ödem giderici ve de ağrı hissetmeniz durumunda kullanabileceğiniz ilaçları reçete edecektir.  

   Operasyondan sonraki ikinci gün hastamız kliniğe tekrar gelmelidir. Operasyon sonrası ziyaretinde hastanın saç derisinde enfekte olma, kanama, zedelenme gibi durumların muayenesini yapılır ve ilerleyen günlerde ekilen saçların bakımının nasıl yapılacağına dair gerekli tavsiyelerde bulunulur.  Ek olarak, klinik personeli size saçınıza nasıl bakım yapacağınızı söyleyecek ve nasıl yıkayacağınızı öğretecektir. Ayrıca saç derisi bakımı için iyileşmeyi hızlandıracak bir dizi özel kozmetik ürün verilir. Operasyonun başarısı, sonrasında özenle uygulanacak olan bakım sürecine de bağlıdır.

   Hasta operasyondan sonraki ikinci gün günlük yaşantısına dönebilir.

   Operasyon Sonrası Bakım

   Saç ekiminden sonra hastanın en çok dikkat etmesi gereken süreç saç bakımıdır. Operasyon sonrası 15 gün boyunca klinikte öğretildiği gibi günlük bakımın yapılması gerekir.  Operasyondan sonraki ilk iki hafta, saçların kanallardan kolay dökülmeye hala yatkın olması nedeniyle ekilen saçlara dikkat etmek temas ve darbeden kaçınmak gereklidir. Ayrıca terleme, sağlıklı saç köklerinin oluşmasını engelleyerek iyileşme sürecini yavaşlattığı için operasyondan sonraki ilk hafta hasta terlemeye neden olabilecek her türlü fiziksel aktiviteden (spor, ağırlık taşıma, cinsel ilişki vb. ) kaçınmalıdır. Bu süre zarfında ilave şişmeye neden olabileceğinden alkol tavsiye edilmez.  Genellikle 3-5 gün sonra ekilen alandaki kırmızı noktalar iyileşir ve kaybolur. Donör alan yaklaşık 5-7 günde iyileşir.

   Saçlar operasyondan 2-3 ay sonra çıkmaya başlayacaktır. Modern yöntemler kullanılarak yapılan ekim ile saçın hayatta kalma yüzdesi yaklaşık %97-98’dir. Doktor ve hasta operasyondan yaklaşık 9-12 ay sonra nihai sonucu değerlendirilebilecektir. Hastaların ekilen saçları doğal ve sağlıklı bir görünüme sahiptir. Saç ekiminin en doğal sonucu doğru postoperatif bakıma ve hastanın tüm tavsiyelere uymasına bağlı olacaktır.

   Saç Ekimi İçin Ek Donör Malzeme Kaynakları

   Bazen hastanın başının arkasında yeterli donör materyali olmadığı görülür. Bu gibi durumlarda doktor vücudun diğer bölgelerinden saç köklerinin toplanmasını önerebilir. Bu bölgeler sakal bölgesindeki ve vücut bölgesindeki kıl köklerinden oluşur.

   Sakal Bölgesinden Saç Ekimi

   Sakal kılları yapısından ötürü, ense bölgesinde yeterli donör materyalin olmadığı durumlarda saç ekimi için idealdir. Sakal greftleri saç dökülmesinde dirençli oldukları ve yapıları gereği ekilen bölgede en iyi saç hacmini sağladıkları için uygundur. Genellikle saç ekimi yapılacak alanın geniş bir bölge olması ve ensedeki donör alanın yetersiz olması durumunda sakal kıl kökleri saç ekimi için kullanılır.

   Vücut Bölgesinden Saç Ekimi

   Baş ve sakalın arkasındaki donör materyalin yeterli olmadığı durumlarda vücut kılları saç ekimi için alternatif bir greft kaynağı olabilir. Ense ve sakal bölgesinden alınan kıl köklerinin yetersiz olması durumunda saç ekimi için tercih edilen bir diğer alan göğüs kıllarıdır. 

   Fayda & Avantajlar

   FUE Yönteminin Avantajları

   Doğal

   Saç ekimi ile kişi dökülmüş olan alanlarda doğal uzayan saçlara tekrar kavuşur. Operasyon sonrası yara ya da ameliyat izi oluşmaz.

   A

   Hızlı

   Hızlı iyileşme ve kısa iyileşme süresi. Hasta operasyonun hemen ertesi günü günlük yaşantısına dönebilir.

   P

   Erkekler ve Kadınlar

   Saç Ekimi , hem erkeklerde hem de kadınlarda orta veya şiddetli saç dökülmesinin tedavisi için mükemmeldir.

   k

   Teknikler

   Saç ekimi  kişiye uygun ekim teknikleri kullanılarak en etkili ve doğal sonuca ulaşmayı mümkün kılar.

   R

   En İyi Oran

   Ekilen greftlerin hayatta kalma oranı% 96-98’dir

   Saç Hizmetlerimiz

   Saç Ekimi

   Saç ekimi saç dökülmesi için kalıcı bir çözüm sunan güvenli ve etkili bir tedavidir.

   Kadınlar İçin Saç Ekimi

   Kadınlar için saç ekimi,saç dökülmesi yaşayan bayanlara etkili ve güvenilir bir çözüm sunar. Kadınlar için tıraşsız saç ekimi Hairpol'de mevcuttur.

   Sakal Ekimi

   Sakal dökülmesi yaşayan veya sakal eksikliği olan bölgeleri olan erkekler, istedikleri sakal şeklini almak için sakal ekiminden faydalanabilirler.

   Smooth FUE

   Smooth FUE, yumuşak bir sedasyon ile yapılan saç ekimi operasyonudur. Smooth FUE, rahat ve ağrısız saç ekimi garantisi sunar.

   DHI Saç Ekimi

   DHI, mükemmel yoğunluk ve hızlı iyileşme sağlayan gelişmiş bir saç ekim yöntemidir.

   Kaş Ekimi

   Kaş ekimi, her hastanın kalın ve doğal kaşlara kavuşmasını sağlar.

   Safir FUE

   Safir FUE, modern FUE saç ekim yöntemidir. Safir ekipmanlar kullanımı sayesinde daha etkili sonuçlarla iyileşme süresi hızlandırılır.

   Saç Tedavileri

   Saç tedavileri hastanın saç yapısı ve ihtiyaçlarına göre önerilmektedir. Modern saç bakım yöntemleri saçınızın daha güçlü, daha parlak ve daha sağlıklı olmasını sağlar.