Dr.
Murat Konakçı

Uzm. Dr. Murat Konakçı Hairpol’de saç ekim operasyonlarını yönetmektedir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezundur. Kariyeri boyunca KEAH Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Memphis Methodist Hastanesi Kapsamlı Ağrı Tedavi Kliniği, Acıbadem Hastanesi Ağrı Tedavi Merkezi ve Medicalpark Göztepe Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği gibi birçok devlet ve özel hastanede çalıştı.

Ayrıca FUE Avrupa Topluluğu Üyesi ve Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası, Rejyonal Anestezi Derneği, ESRA (European Society of Regional Anesthesia), International Association for the Study of Pain (IASP) ve Türk Yoğun Bakım Derneği üyesidir.

Misyonumuz

Saç ekiminde ve özellikle foliküler ünite saç ekiminde en gelişmiş tekniklerin yanı sıra cerrahi mükemmellik, kaliteli bakım ve olağanüstü değer sağlamak için yorulmadan çalışacağız. Hastalarımızın saç dökülmesi ve restorasyon hedeflerini değerlendireceğiz ve saç ekimi için kişiselleştirilmiş uzun vadeli bir plan oluşturmak için onlarla birlikte çalışacağız. Her hastaya çalışmalarımızdan en büyük kozmetik faydayı sağlamak için tüm beceri ve deneyimimizi kullanacağız. Amacımız mümkün olan en doğal görünen saç ekimini sağlamak olacaktır.

About
Spc. Dr. Murat Konakci

Eğitim

1992, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995-1999 KEAH Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Deneyim

2019’dan günümüze Özel Zen Polikliniği – Saç Tedavileri ve Saç Ekimi

2008-günümüz Medicalpark Göztepe Hastanesi – Anestezi ve Reanimasyon Klinik Sorumlusu ve Ameliyathane Koordinatörü

2019-günümüz Bahçeşehir Üniversitesi Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Doktor Öğretim Üyesi

2006-2007 Acıbadem Hastanesi Ağrı Tedavi Merkezi

1999-2008, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

1998 Sonu – 1999 Başı (4 AY) – Mephis Methodist Hospitali Comphparensive Pain Management Clinic – Clinical Observer

1995-1999, KEAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği – Asistan Doktor

1993-1994, Uşak 4 Nolu Sağlık Ocağı, Uşak Devlet Hastanesi Mecburi Hizmet

Eğitim Kongre ve Seminerleri

Kronik Ağrı Yönetimi ve İnvaziv Ağrı Prosedürleri, Gözlemci, Metodist Hastanesi Chomperansive Ağrı Kliniği, Memphis / TENN, ABD, 1999

Akut Ağrı Yönetimi, Gözlemci, Methodist Hospital Chomperansive Ağrı Kliniği, Memphis / TENN, ABD, 1999

Rejyonal Anestezi Derneği Kadavra Kursu: Üst ve Alt Ekstremite Periferik Sinir Blokları, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri, İSTANBUL, 2006, 4 Kasım.

Rejyonel Anestezi Derneği, Rejyonel Anestezi Eğitim Çalışmaları Kadavra Çalıştayı: USG ile Alt ve Üst Ekstremite Blokları, 2012, 15-16 Haziran, ANKARA.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-EXPANDED)

1: Konakçı Murat, Akgün Nur, Turan Güldem, Memişoğlu Kemal

Rejyonal Anestezi ve İlgili Maliyetler 2. Dünya Reional Anestezi ve Ağrı Tedavisi Kongresi 4-8 Mart 2006,Rio de Janeiro, BRASİL

2: Konakçı Murat, Akgün Nur, Turan Güldem, Memişoğlu Kemal

Artroskopi Sonrası Analjezi Hastalarında Bupivakain Uygulamasında Tek İntraartiküler Doz ve İntraartiküler PCA’nın Karşılaştırılması 2. Dünya Reional Anestezi ve Ağrı Tedavisi Kongresi 4-8 Mart 2006,Rio de Janerio, BRASİL

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat Konakçı, Ergun Demirsoy

Tekrarlayan Alt Ekstremite Revaskularizasyonunda İnflow Kaynağı Olarak Torakal Aort: Torakofemoral Bypass. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):235-236

2: Banu Çevik, Arzum Örskıran.Murat Konakçı, Melek Çelik, Zuhal Arıkan

Sevofloran ve Propofol İndüksiyonları İle Laringeal Maske Uygulamalarının Karşılaştırılması

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,Cilt 11,Sayı:1-2, 783-786,2000

3: Tayfun Gürsu, Banu Çelik, Melek Çelik, Arzum Örskıran, Murat Konakçı, Zuhal Arıkan

Günübirlik anestezi Uygulamalarında Sevofluran, Propofol ve Midozalam’ın karşılaştırılması Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi,cilt:39, Sayı:1-2,13-19,1999

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Yayınlanan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Araştırmalar

1: Murat konakçı, Banu Çevik, B.Tayfun Gürsu, Zuhal Arıkan. Laringoskopi Komplikasyonu

(Olgu Sunumu) Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi(TARK),ANTALYA, 1998

**2:**Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy.Karaciğer Sirozlu Bir Olguda Koroner Bypass Operasyonu.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresi, ANTALYA, 2010

3: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy

Tekrarlayan Alt Ekstremite Revaskularizasyonunda İnflow Kaynağı Olarak Torakal Aort: Torakofemoral Bypass, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, ANTALYA, 2010

4: Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy

Aortik Patolojilerin Tedavisinde Endovaskuler ve Hibrit Girişim: Bir Olguya Ait Deneyimimiz,ürk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal kongresi, ANTALYA, 2010

**5:**Gökçe Şirin, Emre Özker, Murat konakçı, Ergun Demirsoy. Mediastinit Tedavisinde Etkili Bir Yöntem: Vakum Yardımlı Kapama. Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, ANTALYA, 2010

Profesyonel üyelikler

Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası (Türk Tabipler Birliği)

Rejyonal Anestezi Derneği (Rejyonal Anestezi Derneği)

ESRA (Avrupa Bölgesel Anestezi Topluluğu)

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP)

Türk Yoğun Bakım Derneği (Türk Yoğun Bakım Derneği)

Our Team

Dr. Murat Konakçı

Saç Ekimi Cerrahı

Dr. Atakan BÖR

Kök Hücre Doktoru

Cihan Dost

Saç Ekimi Uzmanı

Burcu Naz Arman

DHI Saç Ekimi Uzmanı

Seda Benli Çiftçi

Saç Ekimi Asistanı

Furkan Yılmaz

Saç Ekimi Asistanı

Bena ÖZTÜRK

Saç Ekimi Asistanı

Seçil ALTAN

Hemşire

Büşra YILMAZ

Hemşire

Hizmetlerimiz

DHI Saç Ekimi

DHI, mükemmel saç yoğunluğu ve hızlı iyileşme süresi sağlayan gelişmiş bir saç ekim yöntemidir.

Safir FUE Saç Ekimi

Safir FUE, modern bir FUE saç ekim yöntemidir. Safir bıçakların kullanılması iyileşme süresini en aza indirir ve son derece etkili sonuçlar sağlar.

Smooth FUE Saç Ekimi

Smooth FUE, pürüzsüz bir sedasyon ile yapılan saç ekimi operasyonudur. En konforlu ve ağrısız ekim yöntemidir.

Sakal – Kaş Ekimi

Sakallarında dökülen ya da sakallarında düzensiz kellikler olan erkekler, istedikleri sakal şekline kavuşmak için sakal ekiminden faydalanabilirler.

Kaş ekimi, herkesin kalın ve doğal görünümlü kaşlara kavuşmasını mümkün kılar.

Kliniğimiz Hakkında